KURSANMELDUNG


 
 
 
 
 
 
-
Hatha Yoga Kurs - Bühlertann - Beginn: Donnerstag, 12.01.2023, 16.45 Uhr
 
 

1. Donnerstag, 12.01.2023

2. Donnerstag, 19.01.2023

3. Donnerstag, 26.01.2023

4. Donnerstag, 02.02.2023

5- Donnerstag, 09.02.2023

6. Donnerstag, 02.03.2023

7. Donnerstag, 09.03.2023

8. Donnerstag, 16.03.2023

9. Donnerstag, 23.03.2023

10. Donnerstag, 30.03.2023

11. Donnerstag, 06.04.2023

12. Donnerstag, 20.04.2023