KURSANMELDUNG


 
 
 
 
 
 
-
Hatha Yoga Kurs - Bühlertann - Beginn: Donnerstag, 21.09.2023, 17.00 Uhr
 
 

1. Donnerstag, 21.09.2023

2. Donnerstag, 28.09.2023

3. Donnerstag, 05.10.2023

4. Donnerstag, 12.10.2023

5- Donnerstag, 19.10.2023

6. Donnerstag, 26.10.2023

7. Donnerstag, 09.11.2023

8. Donnerstag, 16.11.2023

9. Donnerstag, 23.11.2023

10. Donnerstag, 30.11.2023

11. Donnerstag, 07.12..2023

12. Donnerstag, 14.12.2023