KURSANMELDUNG


 
 
 
 
 
 
-
Hatha Yoga Kurs - Bühlertann - Beginn: Donnerstag,15.09.2022 16.45 Uhr
 
 

1. Donnerstag, 15.09.2022

2. Donnerstag, 22.09.2022

3. Donnerstag, 29.09.2022

4. Donnerstag, 06.10.2022

5- Donnerstag, 13.10.2022

6. Donnerstag, 20.10.2022

7. Donnerstag, 27.10.2022

8. Donnerstag, 10.11.2022

9. Donnerstag, 17.11.2022

10. Donnerstag, 24.11.2022

11. Donnerstag, 01.12.2022

12. Donnerstag, 08.12.2022